Podręczniki używane w klasie I to:

JUŻ  CZYTAM, to podręcznik dla pierwszoklasisty, który uczęszcza na lekcje języka polskiego tylko raz w tygodniu.   Tytuł nie jest przypadkowy, gdyż od pierwszej lekcji dziecko ma  mozliwość czytać  sylaby, wyrazy i proste zdania.  To bardzo ważne, by proces ten nastapil jak najwcześniej, o czym wie każdy nauczyciel  nauczania początkowego.  W książce występuje rodzina elementarzowa, która dzieli się wydarzeniami dnia codziennego, a główna bohaterka Ada,  pierwszoklasistka, ma wielu przyjaciol o różnym kolorze skóry.  Teksty są łatwe i bliskie dziecku, a jednocześnie bogacą jego słownik, zawierają elementy patriotyczne oraz zapoznają z tradycjami i ważnymi  świętami.  Ponadto, w miarę możliwości pozbawione są ubezdźwięcznień, które  na tym etapie rozwoju słuchu fonematycznego są trudne.    Układ podręcznika przewiduje wprowadzenie dwóch liter na jednych zajęciach.  Jedynie litery “C” oraz “E”, zostaly rozdzielone, gdyż sprawiają one dzieciom nieco trudności.  W pierwszej kolejności pojawiają się litery podobnie brzmiące w obu jezykach, choc litera “F”, mimo identycznego brzmienia pojawia się później od litery “C”, ze wzgledu na to, że “F” jest rzadziej wystepująca literą , a “C”, bardzo jest potrzebną literą  do budowy zdania pytającego.  Przed wprowadzeniem zmiękczeń przez znak diaktryczny proponuję lekcję powtórzeniową, utrwalająca zmiękczenia przez literę “i “. W początkowych lekcjach została zastosowana metoda sylabowa nauki cztania, poprzez wprowadzenie pionowej kreski , oddzielającej sylaby.  Celowo sylaby nie mają kolorów , by uniknąć konsternacji w momencie zetknięcia się z tekstem  czarno-bialym.  W późniejszych lekcjach, wraz z nabywaniem umiejętności czytania, z podzialu sylabowego powoli rezygnujemy, pozostawiając jedynie podział wyrazów wielosylabowych.  Do analizy i syntezy oraz  budowy modeli wyrazów został zachowany,  sprawdzony  od lat,  kolor czerwony dla samogłosek i niebieski dla spółgłosek.  Atutem tego podręcznika jest jego klarowność, przejrzystość i barwność.  Piękne  ilustracje adekwatne do treści, prowokują do wielozdaniowych wypowiedzi i  zachęcają do czytania, a także rozwijają wrażliwość estetyczną dziecka.

JUŻ  PISZĘ to ćwiczenia, które w znacznej mierze mogą stanowić zeszyt zadań domowych.  Zostały przygotowane tak, by potwierdzić  tezę, że “praktyka czyni  mistrza”.  Przy niewielkiej pomocy nauczyciela lub  rodzica, dziecko może samodzielnie wykonywać polecenia.   Celem poleceń jest, doskonalenie sprawności manualnej  ręki przez wykorzystanie nasilonej a w tym wieku potrzeby rysowania i kolorowania, a tym samym rozwijanie myślenia poprzez zagadki plastyczne.  Ćwiczenia  zostały opracowane celowo w biało- czarnym kolorze, aby dziecko poprzez ożywienie ich kolorem,   mogło poczuć się ich współautorem.

JUŻ POTRAFIĘ, to ćwiczenia, które stanowią integralną całość z podrecznikiem  JUŻ  CZYTAM i są podstawowym zeszytem do pracy na lekcji.  Schematyczny układ ćwiczeń ma na celu szybko i skutecznie wdrożyć dzieci do samodzielnej pracy.  Ćwiczenia zawierają obrazki wyrazów podstawowych, okienka do rysowania niektórych wyrazów, modele wyrazów do analizy i syntezy,  sylaby, wyrazy i zdania do pisania po śladzie i samodzielnie, a także  obrazki do kształcenia słuchu fonematycznego. Ponadto w ćwiczeniach znajdują się polecenia sprawdzające rozumienie treści czytanek oraz karty pracy do trzech lektur, obowiązujacych w klasie pierwszej.